Sorteer op

Algemene voorwaarden uQQies 

Artikel 1. Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand is gekomen tussen uQQies en de klant. 
2. Door bij uQQies een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene voorwaarden van uQQies. 
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten. 
4. uQQies heeft ten allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. 

Artikel 2. Het aanbod 
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 3. De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod langs electronische weg heeft aanvaard, bevestigt uQQies via e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

RETOURNEREN: 

Artikel 4. Herroepingsrecht/retourneren 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle toebehoren en in de originele staat van verpakking aan uQQies retourneren. 

De producten die aangemeld zijn voor retour, dienen binnen 14 werkdagen na aanmelding naar uQQies verzonden te zijn. 

Het retouradres is: 

uQQies 
Zuidwijk 28 
3961 NK Wijk bij Duurstede 


Artikel 5. Kosten in geval van herroeping/retourneren 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Retouren dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal uQQies dit bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending terugbetalen. 


Artikel 6. Prijzen en betaling 
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 
2. Betaling geschied via Klarna. 
3. Levering geschiedt na ontvangst van betaling door de consument aan uQQies. 

Artikel 7. Levering en levertijd 
1. uQQies neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan uQQies kenbaar heeft gemaakt. 
3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal uQQies de consument daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. 
4. uQQies is niet verantwoordelijk voor het zoek raken of beschadigen van de producten tijdens verzending. 
5. uQQies streeft ernaar de producten binnen 2 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen. 
( Bij brievenbuspost zal dit 1 a 2 werkdagen zijn). 
6. De door uQQies opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens met overmacht, met nooit meer dan één week overschrijden. 
7. uQQies is niet aansprakelijk voor vertraging van de levertijd tijdens het postbezorgingstraject. 

Artikel 8. Verzendkosten c.q. behandelingskosten 
De verzendkosten c.q. behandelingskosten bedragen voor pakketpost 3,95. 

Artikel 9. Klachtenregeling 
1. Voor verzending worden de produkten zorgvuldig gecontroleerd door uQQies. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld produkt, dan kan de klant dit kenbaar maken via email: info@uqqies.com. uQQies zal binnen zeven werkdagen telefonisch of via email op de klacht reageren. 
2. uQQies zal de klacht beoordelen. Indien de klacht gegrond is, vergoedt uQQies maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren. 
Klachten: 

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@uqqies.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 
1. uQQies kan onder geen beding verantwoordelijk worden gehouden voor letsel of schade als gevolg van het gebruik van producten die door uQQies zijn geleverd. Het gebruik van producten die door uQQies worden geleverd, geschiedt volledig op eigen risico. 
2. De inhoud van deze site is zorgvuldig samengesteld. uQQies kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist of onvolledig is. uQQies is niet aansprakelijk voor fouten waardoor onopzettelijk verkeerde verkoopprijzen worden gecommuniceerd. 
3. uQQies is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

Artikel 11. Overmacht 
uQQies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door uQQies en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de consument uQQies niet aansprakelijk stellen. 

Artikel 12. Privacy 
Op de website van uQQies wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Zie voor uitgebreide informatie het hoofdstuk Privacy Policy. 

uQQies 

KvKnr: 53475240 
Btw nr: 192347743 
NL57INGB0005231659 
 

© 2011 - 2024 uQQies Supergave én betaalbare tassen en accessoires! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel